Aktualności, Programy profilaktyczne

Program „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że w okresie od maja do grudnia 2018 roku realizować będzie program „Profilaktyka Osteoporozy  na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.  Program  skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.

Program finansowany  jest  przez Gminę Miejską Głogów

 

Świadczenia  w ramach programu, realizowane będą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (Pracownia Densytometryczna) funkcjonującej w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.

Każdy Pacjent w ramach  projektu:

  • będzie miał wykonane badanie densytometryczne na aparacie stacjonarnym firmy GE Medical:
  • kobiety w wieku 45-50 lat – badanie gęstości kości na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego,
  • kobiety w wieku 50-75 klat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat – badanie na podstawie obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (oceną prawdopodobieństwa wystąpienia złamania w ciągu 10 lat).
  • otrzyma ulotki informacyjne dotyczące profilaktyki osteoporozy.

Rejestracja pacjentów  do programu  odbywać  się będzie osobiście przez Pacjenta w trybie  „bez skierowania”  w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej (I piętro w budynku głównym szpitala) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 14:30.  Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem tożsamości, potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta Głogowa.

Pierwsze badania densytometryczne odbędą się w dniu 30 maja 2018.

Badania densytometryczne wykonywane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od  08:00  do  15:00.

Dodatkowo Pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione zostanie  z prawdopodobieństwem powyżej  10%  – otrzymają  skierowane na jednorazową konsultację do Poradni Osteoporozy.

 Konsultacje specjalistyczne w Poradni Osteoporozy dla Pacjentów zakwalifikowanych odbywać się będą w wyznaczone dni, jeden dzień w tygodniu, zgodnie  z harmonogramem ustalanym na bieżąco z lekarzem.  Rejestracja Pacjentów do Poradni Osteoporozy odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji w budynku głównym szpitala od poniedziałku do piątku w godz. od  08:00 do 14:30.  Poradnia Osteoporozy mieści się na parterze w budynku głównym szpitala. Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy będzie skierowanie wydane w ramach projektu „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”