Aktualności, Programy profilaktyczne, Strona poradni

Program profilaktyki chorób tarczycy.


Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  informuje, że w okresie od dnia   01.09. 2017 r.  do 15.12.2017 r. realizować będzie program Profilaktyka Chorób Tarczycy. Poradnia Endokrynologiczna  na terenie Gminy Miejskiej.

Program  skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa i  finansowany  przez Gminę Miejską Głogów oraz Fundację KGHM Polska Miedź.

Świadczenia  w ramach programu, realizowane będą w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa.

Każdy pacjent w ramach  wizyty będzie miał wykonane:

  • badanie laboratoryjne (TSH i FT4)  wraz z analizą wyników,
  • badanie USG tarczycy  i jego ocenę,
  • konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia zmian.

Rejestracja pacjentów  do programu  odbywać  się będzie  w trybie  „bez skierowania”   i możliwa będzie od dnia 21.08.2017  roku w Centralnej Rejestracji – w holu szpitala.    Pierwsze konsultacje specjalistyczne odbędą się w dniu 6 września 2017 r.

Przy rejestracji do Programu Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu tożsamości, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta Głogowa. 

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

  • skierowanie na badanie laboratoryjne, z wyznaczonym miejscem i  terminem wykonania badania,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną  wizyty specjalistycznej.

Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będą w siedzibie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przy ul. Kościuszki  15a (Przychodnia Specjalistyczna) od godziny 8:00  do 10:00 w wyznaczone dni. Pacjent powinien  zgłosić się na badanie na czczo.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Endokrynologicznej  w  budynku głównym Szpitala, przy ul. Kościuszki 15, na parterze.

Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.