Aktualności, Programy profilaktyczne, Strona poradni

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego.


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że w okresie od dnia 26.09. 2017 r. do 30.11.2017 r. realizować będzie program Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego – 2017 r. dla mężczyzn  powyżej 50 roku życia, mieszkańców powiatu głogowskiego

Program finansowany przez Starostwo Powiatowe w Głogowie oraz Fundację KGHM Polska Miedź.

Świadczenia  w ramach programu realizowane będą w Poradni Urologicznej  przez dr n. med. Marka Chuchlę, specjalistę urologa.

Każdy pacjent w ramach  wizyty będzie miał wykonane:

  • badanie laboratoryjne (PSA)  wraz z analizą wyników,
  • badanie USG układu moczowego i  jego ocenę,
  • konsultację specjalistyczną przez lekarza urologa,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia zmian.

Rejestracja pacjentów  do programu  odbywać  się będzie  w trybie  „bez skierowania”   i możliwa będzie od dnia 26.09.2017  roku w Centralnej Rejestracji – w holu szpitala.    Pierwsze konsultacje specjalistyczne odbędą się  w dniu  3 października 2017 r.

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem tożsamości, potwierdzającym zameldowanie na terenie powiatu głogowskiego. Rejestracja do programu odbywa się wyłącznie osobiście.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

  • skierowanie na badanie laboratoryjne, z wyznaczonym miejscem i  terminem wykonania badania,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną  wizyty specjalistycznej,
  • ankietę – test do samodzielnego wypełnienia.

Pobranie krwi na badania laboratoryjne  oraz konsultacje specjalistyczne odbywać się będą Poradni Urologicznej, przy ul. Kościuszki  15  (parter, obok Centralnej Rejestracji w budynku głównym szpitala) od godziny 8:00 w wyznaczone dni. Pacjent na badanie krwi powinien  zgłosić się na czczo.

Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

Kontakt : Centralna Rejestracja 76 837 33 84