Aktualności, Programy profilaktyczne

Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie u osób powyżej 65 roku


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  z informuje, że w okresie od dnia 10.09.2018 r. do 30.11.2018 r. realizować będzie program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie u osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów.

Każdy pacjent w ramach programu będzie miał  wykonane:

  • badanie lekarskie – kwalifikację do szczepienia,
  • szczepienie przeciw grypie,
  • wydanie zaświadczenia o szczepieniu.

Rejestracja pacjentów do programu odbywać się będzie w trybie „bez skierowania” i możliwa będzie od dnia 10.09.2018 r. w Rejestracji POZ  – w budynku przychodni przy  ul. Kościuszki 15 a.

Przy rejestracji do programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem tożsamości, potwierdzającym zameldowanie na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

  • skierowanie na badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną badania i szczepienia.

Badania i szczepienia odbywać się będą w gabinecie lekarskim w Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) przy ul. Kościuszki 15 a.

Komórka organizacyjna do kontaktu : Podstawowa Opieka Zdrowotna, tel. 76 833 03 01