Aktualności, Programy profilaktyczne

PROGRAM PRZESIEWOWY USG PIERSI DLA MIESZKANEK POWIATU GŁOGOWSKIEGO


 

PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO

I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 20 października 2022 r. realizowany będzie Program przesiewowy USG piersi realizowany w Pracowni USG w 2022 roku, skierowany do mieszkanek Powiatu Głogowskiego, które ukończyły 18 rok życia,  z wyłączeniem kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które obejmuje program profilaktyczny raka piersi finansowany  przez NFZ.
 • W ramach  programu Pacjentki będą miały wykonane badanie USG piersi wraz z konsultacją lekarza specjalisty radiologa.
 • Łącznie zbadanych zostanie  250 osób.

II

 • Rejestracja Pacjentek do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji zlokalizowanej na parterze w budynku głównym szpitala, przy ul. Kościuszki 15 i rozpocznie się w dniu 20.10.2022 r. o godz. 8.00 (do wyczerpania miejsc).
 • Przy rejestracji Pacjentka otrzyma informację o terminie badania USG.
 • W trakcie rejestracji, Pacjentki zobowiązane będą do okazania dowodu osobistego, potwierdzającego zamieszkanie na terenie Powiatu Głogowskiego.

III

 • Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Pracowni USG, na parterze w budynku głównym szpitala, przy ul. Kościuszki 15
 • Informacje na temat programu udzielane będą pod numerem telefonu 609 311 864.

 

Informacja dla Pacjentek w wieku od 50 do 69 lat, które obejmuje program profilaktyczny raka piersi finansowany przez NFZ.

 • Informujemy jednocześnie, że kobiety w wieku  50-69 lat mają możliwość nieodpłatnego wykonania badania mammograficznego piersi w Pracowni Mammografii, zlokalizowanej na I piętrze w budynku głównym szpitala.
 • Rejestracja na badania odbywa się w rejestracji Centrum Diagnostyki Obrazowej zlokalizowanej na I piętrze w budynku głównym szpitala lub telefonicznie pod numerem  76 837 31 61.
 • Badanie mammograficzne jest bezpiecznie i w całości finansowane przez NFZ.