Aktualności, Programy profilaktyczne

PROGRAM PRZESIEWOWY W KIERUNKU RAKA PROSTATY REALIZOWANY W PORADNI UROLOGICZNEJ W 2022 ROKU


Program jest finansowany przez Starostwo Powiatowe w Głogowie oraz KGHM Polska Miedź S.A. 

I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 20 września 2022 r. realizowany będzie program  przesiewowy w kierunku raka prostaty.
 • Programem objęci są mieszkańcy Powiatu Głogowskiego, którzy ukończyli  50 rok życia.
 • W ramach  programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne  krwi  (PSA) oraz badanie TRUS – transrektalne USG gruczołu krokowego  wraz z analizą tych badań,  a także skorzysta z konsultacji lekarza urologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Badanie TRUS pozwala na precyzyjną ocenę gruczołu krokowego i jego sąsiedztwa oraz umożliwia diagnostykę chorób prostaty, m. in. łagodnego przerostu stercza oraz nowotworów gruczołu krokowego.
 • Do badania należy zgłosić się z pełnym pęcherzem moczowym, unikać współżycia i wysiłku (np. jazdy na rowerze) przez co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą badania.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Urologicznej, na parterze, w budynku głównym szpitala.

II

 • Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji, w budynku głównym szpitala, w określone dni i godziny.
 • Rejestracja na wizyty w dniach: 29.09.2022 r., 30.09.2022 r. i 01.10.2022 r. rozpocznie się w dniu 20.09.2022 r. w godzinach od 8 do 14. (Łącznie na konsultacje w ww. dniach zapisanych zostanie 250 osób).
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań oraz terminie konsultacji.
 • Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, potwierdzającego zameldowanie na terenie powiatu.
 • Pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w gabinecie nr 7 przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala), w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo.

III

 • Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Urologicznej.
 • Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.
 • Informacje na temat programu udzielane będą pod numerem telefonu 609 311 864.

IV

 • Harmonogram rejestracji na kolejne dni zostanie ogłoszony w  połowie października.