Aktualności

Szczepienia COVID-19 dla pracowników podmiotów leczniczych/aptek


W związku z ogłoszeniem w dniu 15 grudnia 2020 r., przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowego Programu Szczepień (opublikowanego na stronie internetowej www.mz.gov.pl), informujemy, że Głogowski Szpital Powiatowy  sp. z o.o., wyznaczony jako szpital „węzłowy”, będzie szczepił przeciw COVID-19 personel medyczny i niemedyczny także innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Podmioty zainteresowane zaszczepieniem  swoich pracowników w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., proszone są o przesłanie zgłoszeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy:

 a.borawska@szpital.glogow.pl

Zgłoszenia podmiotów medycznych prosimy przekazać do dnia 13 stycznia 2021 r.zobacz też tutaj

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników.

Oryginały oświadczeń należy dostarczyć najpóźniej w dniu planowanego szczepienia.

Wzory dokumentów do pobrania:

Więcej informacji zobacz tutaj