Aktualności, Galeria zdjęć

Z całego serca dziękujemy za piękne kartki i podziękowania


  • „Uczniowie i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, chcąc podziękować służbie zdrowia za walkę z KORONAWIRUSEM COVID – 19  przeprowadzili akcję JACZÓW- MALI PATRIOCI. Uczniowie klas I-III wykonali przepiękne kartki, które są wyrazem wdzięczności dla tych, którzy dzielnie i wytrwale stoją na pierwszej linii walki z niewidzialnym wrogiem. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W TYM TRUDNYM I NIEPRZEWIDYWALNYM CZASIE – Lekarzom, Pielęgniarkom, Radiologom, Laborantom, Ratownikom Medycznym, Salowym, za trud, odwagę, poświęcenie i zaangażowanie w ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. Mamy nadzieję, że wykonane przez dzieci prace sprawią wiele radości i i uśmiech na twarzy całego personelu medycznego Szpitala im. Jana Pawła II w Głogowie , gdyż w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie Jesteście prawdziwymi bohaterami. Z poważaniem, Nauczyciele klas I-III SP w Jaczowie”

 

  • „Dzieci z naszej świetlicy szkolnej w ramach akcji „Kartka dla lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego”, która została przez nas zorganizowana, wykonały rysunki. Poprzez prace plastyczne chcą podziękować personelowi medycznemu głogowskiego szpitala za jego trud i poświęcenie w czasie epidemii. Prosimy o przyjęcie kartek wraz z życzeniami wytrwałości i zdrowia. Z wyrazami szacunku Dzieci i Nauczycielki świetlicy szkolnej.” (Świetlica szkolna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie, Królewska 12, 67-200 Głogów”

 Galeria zdjęć