Aktualności

Uroczysta prezentacja zmodernizowanego Centrum Diagnostyki Obrazowej w Głogowskim Szpitalu Powiatowym


Zarząd Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. konsekwentnie realizuje Program Nowoczesny Szpital, którego celem jest kompleksowa modernizacja oddziałów i jednostek szpitala.  W dniu dzisiejszym możemy zaprezentować Centrum Diagnostyki Obrazowej, które przeszło gruntowny remont oraz wyposażone zostało w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

Głównym celem projektu było znaczące podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych w ramach diagnostyki obrazowej, poprzez zakup i instalację nowoczesnego sprzętu radiologicznego oraz przebudowę bazy lokalowej, tak, aby była ona przyjazna dla pacjentów i jednocześnie funkcjonalna dla personelu medycznego pracującego w centrum.  Zmodernizowane pomieszczenia zostały dostosowane do najlepszych standardów, z wyodrębnioną poczekalnią oraz toaletą dla pacjentów, również niepełnosprawnych. Pracownicy zyskali przestronne pracownie oraz pomieszczenia socjalne. Szczególnie ważna dla pacjentów jest informacja, że w zmodernizowanych pomieszczeniach zainstalowane zostały nowoczesne urządzenia medyczne.

  • Pierwsze z nich, to w pełni cyfrowy i automatyczny aparat RTG YSIO Max, oferujący wysoką jakość obrazowania przy niskich dawkach promieniowania. Poza klasycznymi zdjęciami kostnymi czy zdjęciami klatki piersiowej umożliwia on również wykonywanie tzw. zdjęć sylwetkowych nazywanych również zdjęciami kości długich – całego kręgosłupa lub całych nóg w celach zaawansowanej diagnostyki ortopedycznej. Intuicyjny sposób pracy pomaga technikowi poświęcić więcej uwagi pacjentowi niż obsłudze aparatu, a automatyczne ruchy i dwa detektory dają szansę na szybsze przeprowadzenie badań.
  • Drugie urządzenie, to cyfrowy mammograf MAMMOMAT Inspiration przeznaczony do wykonywania badań przesiewowych oraz pogłębionej diagnostyki onkologicznej. W ramach diagnostyki pogłębionej dostępne są nie tylko zdjęcia powiększone i celowane, ale także tomosynteza: trójwymiarowy obraz piersi, powstający warstwa po warstwie, milimetr po milimetrze. To umożliwia bardzo dokładne zbadanie piersi i znacząco zwiększa pewność diagnozy. Najbliżej na Dolnym Śląsku, tej klasy aparat, znajduje się w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu.

Oba urządzenia dostarczyła firma Siemens Healthcare.

Istotnym elementem projektu jest wdrożenie nowego oprogramowania dedykowanego do archiwizacji zdjęć RTG, tomograficznych i innych oraz zintegrowanie tego oprogramowania z systemami informatycznymi użytkowanymi w szpitalu.

Wartość całego projektu to blisko 4 mln 300 tys. zł. z czego sprzęt medyczny i oprogramowanie to 2 mln 600 tys. zł, koszty prac budowlanych, wyposażenia i pozostałe – 1 mln 700 tys. zł. Większość środków finansowych na inwestycję została zabezpieczona przez Spółkę, głównie w postaci kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, a 1 mln 50 tys. zł przekazała w formie darowizny Fundacja KGHM Polska Miedź.

Biorąc pod uwagę zrealizowany pod koniec ubiegłego roku zakup nowego tomografu komputerowego, łączna wartość wydatków poniesionych na podniesienie poziomu usług diagnostyki obrazowej w Głogowskim Szpitalu Powiatowym to 5 mln 500 tys. zł.

 

 Galeria zdjęć