Aktualności, Programy profilaktyczne

UWAGA: REJESTRACJA PACJENTÓW NA NIEODPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE DLA OSÓB POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że LIMIT przewidziany na szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie u osób powyżej  65 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów ZOSTAŁ WYCZERPANY i REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.