Aktualności

Uwaga Studenci Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie


Uprzejmie informujemy, że na podstawie Rozdziału IV ust. 5 Regulaminu programu stypendialnego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie studiujących na kierunku Pielęgniarstwo,  Zarząd Spółki ustalił liczbę fundowanych przez Spółkę stypendiów na rok akademicki 2022/2023 w ilości – 2 (słownie: dwa) w wysokości 500 zł netto (słownie: pięćset złotych) miesięcznie dla każdego nowego Stypendysty.