Aktualności

Uwaga Studenci Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie!


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, rozpoczynamy kwalifikację do programu stypendialnego dla studentów Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Na podstawie Rozdziału IV ust. 5 Regulaminu programu stypendialnego Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie studiujących na kierunku Pielęgniarstwo,  Zarząd Spółki ustalił liczbę fundowanych przez Spółkę stypendiów na rok akademicki 2018/2019 w ilości – 10 (słownie: dziesięć) w wysokości 500 zł netto (słownie: pięćset złotych) miesięcznie dla każdego Stypendysty.

Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem  Regulamin programu stypendialnego, a następnie wypełnienia i złożenia Wniosku o przyznanie stypendium wraz z z wymaganymi załącznikami Wniosek o przyznanie stypendium, Załącznik nr 1 do wniosku – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych