Aktualności, Programy profilaktyczne

WCZESNA DIAGNOSTYKA I PROFILAKTKA CHORÓB NEREK NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


 • Program finansowany przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.
 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że od grudnia 2021 r. realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Program skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa w wieku powyżej 35 lat, którzy nie byli wcześniej diagnozowani i leczeni w Poradni Nefrologicznej.
 • Świadczenia w ramach programu, realizowane są w Poradni Nefrologicznej przez lekarza nefrologa.
 • W ramach programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne krwi i moczu oraz badanie USG nerek wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza nefrologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Rejestracja Pacjentów do programu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, w określone dni i godziny, pod numerem telefonu 76 837 31 89.
 • Rejestracja telefoniczna na wizyty grudniu 2021 r. odbywać się będzie od dnia 1 grudnia 2021 r. w godzinach od 8 do 14. (Łącznie na konsultacje w grudniu umówionych zostanie 25 osób).
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań oraz terminie konsultacji.
 • Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.
 • Prosimy Pacjentów o zgłaszanie się – w dniu wyznaczonym na pobranie materiału do badania – z próbką moczu.
 • Pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w gabinecie poradni przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala), w wyznaczonym dniu.
 • Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo.
 • Konsultacje odbywać się będą w Poradni Nefrologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.
 • UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani.
 • Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.


Galeria zdjęć