Aktualności, Programy profilaktyczne

WCZESNA DIAGNOSTYKA I PROFILAKTKA CHORÓB NEREK NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od lutego 2021 r. realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów„.

Program  skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa w wieku powyżej 35  lat, którzy nie byli wcześniej diagnozowani i leczeni w Poradni Nefrologicznej. Świadczenia w ramach programu, realizowane są w Poradni Nefrologicznej przez lekarza nefrologa.

W ramach  programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne  krwi  i moczu oraz badanie USG nerek  wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza nefrologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja Pacjentów  do programu, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, w określone dni i godziny, pod numerem telefonu 76 837 31 89.

Rejestracja  telefoniczna na wizyty w dniach 18.02.2021 r. oraz 25.02.2021 r. odbywać się będzie od dnia 01.02.2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.00. (Łącznie na konsultacje  w ww. dniach umówionych zostanie 50 osób).

Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań oraz terminie konsultacji.

Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego
przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Prosimy Pacjentów o zgłaszanie się – w dniu wyznaczonym na pobranie materiału do badania – z próbką moczu (istnieje możliwość pobrania pojemniczków na mocz do badania).

Pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w gabinecie poradni przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala), w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien  zgłosić się na badanie na czczo.

Konsultacje odbywać się będą w Poradni Nefrologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.Galeria zdjęć