Aktualności, Programy profilaktyczne

WCZESNA DIAGNOSTYKA I PROFILAKTKA CHORÓB PŁUC NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


 

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.   

 

 I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 27 września 2022 r. realizowany będzie program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, w wieku od 40 do 65 lat.
 • W ramach  programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie TK niskodawkowe klatki piersiowej  wraz z opisem badania wykonanym przez lekarza specjalistę radiologa oraz konsultację wykonaną przez lekarza specjalistę pulmonologa.
 • W przypadku wykrycia podejrzanych zmian, Pacjent uzyska zalecenia do dalszego postępowania.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym, w Poradni Pulmonologicznej zlokalizowanej na parterze, w budynku głównym szpitala.

II

 • Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji w budynku głównym szpitala w określone dni i godziny.
 • Rejestracja na wizyty rozpocznie się w dniu 28.09.2022 r. / w godzinach od 8:00 do 14:00.
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie badania TK oraz terminie konsultacji.
 • Przy rejestracji Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.
 • Łącznie na konsultacje umówionych zostanie 138 osób.

III

 • Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Pulmonologicznej.
 • Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.
 • Informacje na temat programu udzielane będą pod numerem telefonu 609 311 864.