Aktualności, Programy profilaktyczne

WCZESNA DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA CHORÓB PŁUC NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od lutego 2021 r. realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy Miejskiej Głogów„.

Program  skierowany jest do mieszkańców miasta Głogowa w wieku 40-65 lat, którzy nie byli wcześniej diagnozowani i leczeni z powodu chorób układu oddechowego.

Z programu wyłączone są kobiety w ciąży  – u których niewskazane jest narażenie na promieniowanie  występujące podczas badania TK.

Świadczenia w ramach programu, realizowane są w Poradni Pulmonologicznej przez lek. Katarzynę Marek, specjalistę chorób płuc.

W ramach  programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie TK płuc (niskodawkowe) wraz z opisem, skorzysta z konsultacji lekarza specjalisty chorób płuc i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia zmian.

Rejestracja Pacjentów  do programu,  z  uwagi na sytuację epidemiologiczną, odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie w określone dni i godziny pod numerem telefonu
76 837 31 89.

Rejestracja  telefoniczna na  konsultacje w marcu 2021 r. odbywać się będzie codziennie od dnia 17.02.2021 r. w godzinach od 8.00 do 14.00. (Łącznie na konsultacje w ww. dniach umówione zostaną 84 osoby).

Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie badania TK płuc oraz terminie konsultacji specjalistycznej.

Przed badaniem TK, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Pulmonologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

UWAGA: Pacjenci zgłaszający się osobiście do Centralnej Rejestracji nie będą rejestrowani. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna.

Rejestracja na kolejne  dni konsultacji zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.Galeria zdjęć