Aktualności, Programy profilaktyczne

WCZESNA DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA CHORÓB NEREK NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


 Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A.

I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 16 września 2022 r. realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, którzy ukończyli  35 rok życia.
 • W ramach  programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne  krwi  i moczu oraz badanie USG nerek  wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza nefrologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Nefrologicznej (I piętro, budynek szpitala).

II

 • Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji w budynku szpitala w określone dni i godziny.
 • Rejestracja na wizyty w listopadzie i grudniu 2022 r. odbywać się będzie od dnia 11.10.2022 r.  w godzinach od 8 do 14. (Łącznie na konsultacje umówionych zostanie 120 osób).
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań oraz terminie konsultacji.
 • Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.
 • Prosimy Pacjentów o zgłaszanie się – w dniu wyznaczonym na pobranie materiału do badania – z próbką moczu.
 • Pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w gabinecie nr 7 przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala), w wyznaczonym dniu. Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo.

III

 • Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Nefrologicznej.
 • Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.
 • Informacje na temat programu udzielane będą pod numerem telefonu 609 311 864.