Aktualności, Bez kategorii, Programy profilaktyczne

Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy Miejskiej Głogów


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  przypomina, że w okresie od sierpnia do grudnia 2019 roku realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Program skierowany jest do mieszkańców miasta  Głogowa w wieku 40-65 lat, którzy nie leczyli się wcześniej z tego powodu. W programie przebadane zostaną 473 osoby.

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów.

 

Świadczenia w ramach programu realizowane są w Poradni Pulmonologicznej przez lek. Katarzynę Marek, specjalistę chorób wewnętrznych i specjalistę chorób płuc. Każdy pacjent w ramach wizyty będzie miał wykonane:

  • badanie TK (niskodawkowe) klatki piersiowej,
  • spirometrię,
  • konsultację lekarza specjalisty chorób płuc,
  • wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja pacjentów  do programu  odbywa  się osobiście przez Pacjenta w trybie  „bez skierowania”  w Centralnej Rejestracji – w holu szpitala codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 08:00- 14:30.

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany jest do okazania się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.

Przy rejestracji Pacjent otrzymuje:

  • skierowanie na TK,
  • skierowanie na spirometrię,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną  wizyty specjalistycznej.

UWAGA:  badania wykonywane będą w jednym terminie ustalonym podczas rejestracji.

Badanie spirometryczne odbywa się w Poradni Pulmonologicznej, a badanie TK w Pracowni Tomografii Komputerowej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala).

Pacjent powinien zgłosić się na badania zgodnie z wyznaczonym  podczas rejestracji harmonogramem.

Konsultacje specjalistyczne odbywają się w Poradni Pulmonologicznej.

Pacjent biorący udział w programie, otrzymuje kartę badania z informacją  o przebiegu konsultacji.

W programie nie mogą brać udziału kobiety w ciąży  ze względu na konieczność wykonania badania obrazowego, które w okresie ciąży jest niewskazane.