Aktualności

WZNOWIENIE PORODÓW RODZINNYCH


Zarząd Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 22.02.2021 roku zostają wznowione porody rodzinne.

  • Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2022 roku został zniesiony wymóg przeprowadzenia testów antygenowych u Pacjentki i osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym oraz konieczność okazania poświadczenia przyjęcia szczepionki na COVID-19 lub paszportu covidowego.
  • Osoba towarzysząca:

– w porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca, która musi być zdrowa, bez objawów choroby i nie może być objęta kwarantanną, izolacją.

– przed wejściem na salę porodową dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę ochronną na usta i nos oraz otrzymuje niezbędne środki indywidualnej ochrony osobistej (ubranie ochronne, ochraniacze na obuwie, itp.). Ubranie ochronne jest BEZPŁATNE;

– nie opuszcza Sali Porodowej i przebywa wyłącznie przy rodzącej;

– korzysta z toalety wskazanej przez personel Sali Porodowej;

– stosuje się do poleceń personelu medycznego a w przypadku niestosowania się do zaleceń lub zaistnienia innych okoliczności stanowiących zagrożenie dla pacjentów lub personelu, osoba towarzysząca zostanie poproszona o opuszczenie sali porodowej;

  • W trosce o bezpieczeństwo i komfort rodzącej prosimy o rozważenie ograniczenia odwiedzin bezpośrednio po porodzie. Każda rodząca ma prawo do ciszy, spokoju i poszanowania intymności.