Aktualności

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW NA TERENIE SZPITALA


ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW NA TERENIE SZPITALA

W związku z ustaniem przyczyn ograniczeń odwiedzin (Rozporządzenie Rady Ministrów znoszące stan epidemii z dnia 13 maja 2022 r.) informujemy, że odwiedziny Pacjentów w naszej jednostce medycznej odbywają się na zasadach przedstawionych poniżej:

  • Odwiedziny pacjentów odbywają się przez cały tydzień w przedziale czasowym zgodnym z możliwościami organizacyjnymi danego oddziału.
  • Zaleca się ograniczenie liczby osób odwiedzających do jednej osoby, a w szczególnych sytuacjach do dwóch osób, w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się wielu osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienia regularnego czyszczenia i dezynfekcji tych pomieszczeń.
  • Osoba odwiedzająca powinna być zdrowa i nie powinna posiadać objawów infekcji (takich jak np. katar, kaszel, gorączka czy ból gardła).
  • Każda osoba wchodząca na teren szpitala powinna mieć założoną maseczkę ochronną i powinna przeprowadzić dezynfekcję rąk.
  • Przed wejściem/wyjściem z sali pacjenta, jak również po zakończeniu odwiedzin w oddziale osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce.
  • Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
  • Powyższe zasady nie obowiązują w sytuacjach nagłych  (np.: pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji lub rzeczy pacjenta).
DBAJMY O ZDROWIE WŁASNE I INNYCH !