Aktualności

DIETA MAMY


Drogie Pacjentki!

Nasz Szpital przystąpił do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Głównym celem programu jest: podniesienie jakości żywienia Pacjentek w ciąży oraz w okresie poporodowym poprzez wdrożenie modelu odżywiania zapewniającego zaspokojenie zwiększonych potrzeb żywieniowych, pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego odżywienia oraz utrwalenie właściwych nawyków w zakresie właściwego odżywiania.

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy z dnia 9.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1537).

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE               

Od Pacjentki biorącej udział w programie wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w programie. Takie oświadczenie kobieta otrzymuje przy przyjęciu na odział.

Do Programu włączane są tylko Pacjentki, które korzystają z diety podstawowej co oznacza, że kobiety które wymagają diet o charakterze leczniczym np. diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrzycowej), czy ograniczeniem tłuszczu (wątrobowej) nie mogą brać udziału w programie.

Uczestniczki programu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jego realizacją.

JADŁOSPIS

Zgodnie z założeniami programu „Dieta Mamy” modyfikacji ulegnie żywienie Pacjentek wyrażających zgodę na udział w programie.

Zapewnione zostanie  5 posiłków dziennie o odpowiedniej kaloryczności i składników odżywczych dostosowane do danego trymestru ciąży albo okresu karmienia piersią.

DIETETYK

Podczas hospitalizacji mogą Panie skontaktować się z dietetykiem, który przeprowadzi konsultację dietetyczną, omówi i wyjaśni najważniejsze zasady dotyczące żywienia kobiet w ciąży i kobiet karmiących.

Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej można zgłosić pielęgniarce/położnej oddziału lub  dietetykowi. Spotkania z dietetykiem odbywają się w  poniedziałki oraz czwartki, w godz. od 09:00 do 12:00.

Dodatkowo przez 2 miesiące po wyjściu ze szpitala mogą Panie kontaktować się z dietetykiem naszego szpitala drogą mailową pod adresem: dietamamy@szpital.glogow.pl

Pod ten sam adres mailowy  lub bezpośrednio dietetykowi pacjentki mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych i negatywnych dotyczących posiłków.

EDUKACJA- Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej   

Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywania kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: Zobacz tutaj

Zapraszamy również do  skorzystania z bezpłatnych konsultacji dietetycznych online, które prowadzi Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: Zobacz tutaj