Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Przyjęcie do szpitala


I. Planowe przyjęcie Pacjenta do szpitala

W trybie planowym Pacjenci przyjmowani są do leczenia szpitalnego w dni robocze, w godz. od 7 do 14.

W wyznaczonym terminie Pacjenci oczekiwani są w Izbie Przyjęć, która znajduje się w budynku głównym szpitala, na parterze, w segmencie D.

W dniu zgłoszenia wymagane są następujące dokumenty:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód tożsamości,
  • dokumentacja medyczna (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, zdjęcia i opisy badań RTG, USG,TK oraz wyniki badań laboratoryjnych) – jeśli Pacjent takie posiada,
  • wynik grupy krwi (karta lub oryginalny wynik z punktu krwiodawstwa) – jeśli Pacjent posiada,

a także:

  • leki, które Pacjent przyjmuje przewlekle,
  • przybory toaletowe,
  • piżama, szlafrok, obuwie zmienne, klapki pod natrysk.
II. Nagłe przyjęcie Pacjenta do szpitala

W trybie nagłym Pacjenci przyjmowani są do leczenia szpitalnego całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

_____________________

Prosimy nie zabierać do szpitala rzeczy wartościowych.