Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Skargi, pochwały i wnioski


Skargi, pochwały i wnioski

Jeżeli pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zechce złożyć skargę, pochwałę lub wniosek dotyczące np. świadczonych usług medycznych, zachowania personelu czy organizacji pracy w Głogowskim Szpitalu Powiatowym może to zrobić:

  • osobiście u Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Medycznych w każdy wtorek i piątek w godz.12:00-13:00;
  • w formie pisemnej:
    • poprzez złożenie pisma, w kancelarii Spółki, skierowanego do Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Medycznych;
    • na adres pocztowy: Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o., ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów, Sekretariat Zarządu Spółki;
    • na adres e-mail: sekretariat@szpital.glogow.pl
    • do instytucji uprawnionych (lista instytucji uprawnionych do przyjmowania skarg i wniosków wraz z numerami telefonów i adresami znajduje się na tablicy ogłoszeniowej każdej komórki organizacyjnej).

Kliknij w ten link i zapoznaj się z Prawami Pacjenta

Kliknij w ten link i zapoznaj się z informacjami na temat Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

Słowa uznania

Pozytywne komentarze na temat pracy personelu medycznego i niemedycznego sprawiają pracownikom szpitala wiele radości i przynoszą satysfakcję z wykonywanej pracy. Jeśli jesteście Państwo zadowoleni z otrzymanej opieki i chcecie podzielić się tym z nami, zachęcamy do pisemnego przekazania słów uznania. Państwa opinia zostanie przekazana osobom, których ona dotyczy.