Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


Zasady udzielania świadczeń:

  1. Dla osób uprawnionych świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  2. Świadczenia udzielane są pacjentom z Powiatu Głogowskiego, Gmin Grębocice, Radwanice, Przemków i Gaworzyce po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15 a.
  3. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Pomocy mogą być realizowane również ODPŁATNIE, zgodnie z aktualnym cennikiem.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.