Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


Zasady udzielania świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

 • Dla osób uprawnionych świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.
 • W Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowane są w budynku głównym szpitala przy ul. Kościuszki 15 (wejście główne do szpitala, parter, segment A – po lewej stronie).
 • Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać w razie:
  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
 • Głogowski Szpital Powiatowy realizuje świadczenia dla pacjentów z Powiatu Głogowskiego, Gmin Grębocice, Radwanice, Przemków i Gaworzyce.
 • W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza bądź pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
 • W uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta. Wezwania telefoniczne, są realizowane przez placówkę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie z wyznaczonym obszarem zabezpieczenia.
 • Pracę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wspomaga Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc na infolinię pacjent otrzyma w ramach teleporady niezbędną pomoc medyczną. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.
 • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200 .
 • Dla osób nieuprawnionych do świadczeń bezpłatnych, świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mogą być realizowane ODPŁATNIE, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 • Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Po wybraniu swojego województwa zobaczysz, gdzie skorzystasz z pomocy najbliżej swojego miejsca zamieszkania.