Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rejestracja

(76) 831 32 41

Godziny rejestracji

od 08:00 do 14:00 telefonicznie lub osobiście w Rejestracji (w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ul. Kościuszki 15 a w Głogowie, segment D, wysoki parter)

Lokalizacja

ul. Kościuszki 15 a w Głogowie, segment D, wysoki parter

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

1. Świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujemy osoby nieubezpieczone.
2. Pacjenci przyjmowani są do Leczenia Środowiskowego Psychiatrycznego na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu w rejestracji osobiście lub telefonicznie. Skierowanie nie jest wymagane.
3. Świadczenia udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.
4. Do leczenia kwalifikowani są pacjenci na podstawie konsultacji indywidualnej z lekarzem psychiatrą i psychologiem.

Poradnia czynna:
wtorek od 10:30 do 20:00
środa od 10:00 do 14:00
piątek od 16:00 do 15:00

Rejestracja od poniedziałku do piątku:
telefoniczna pod nr (76) 831 32 41 – od 08:00 do 14:00 lub osobiście w Rejestracji (w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ul. Kościuszki 15 a w Głogowie, segment D, wysoki parter ) – od 08:00 do 14:00.

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL i zdjęciem (pierwszorazowi pacjenci zgłaszają się do rejestracji w celu założenia historii choroby)
  oraz
 • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
  zdjęcia i opisy badań szczególnie: TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

Zakres usług

W Leczeniu Psychiatrycznym Środowiskowym:
1. Pacjent leczony jest w jego naturalnym środowisku – w domu.
2. Forma leczenia skierowana jest do pacjentów przewlekle chorych psychicznie (w szczególności do osób z zaburzeniami pamięci, schizofrenią, ciężkimi zaburzeniami nastroju, nasilonymi zaburzeniami lękowymi).
3. Nie przyjmujemy osób z zaburzeniami osobowości i uzależnionych.
4. Pomagamy rodzinom w zorganizowaniu dostępności do leczenia psychiatrycznego, terapii psychologicznej, psychoedukacji i innych form wsparcia.
5. Leczenie środowiskowe odbywa się za zgodą pacjenta.
6. W przypadku wizyt domowych konieczna jest zgoda rodziny zamieszkującej z Pacjentem.
7. Wizyty odbywają się średnio raz w miesiącu.

Celem pracy jest pomoc pacjentom przewlekle leczonym psychiatrycznie i ich rodzinom w zorganizowaniu dostępności do leczenia psychiatrycznego, terapii psychologicznej, psychoedukacji i innych form wsparcia w procesie zdrowienia. Powoduje to zmniejszenie częstości hospitalizacji pacjenta.

Lekarz

 • lek. Damian Noga
  specjalista psychiatrii

Personel

 • mgr Patrycja Łyżwa
  psycholog
 • Renata Kłosowska
  instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny, nr. certyfikatu IP/1063/2015
 • Bożena Przybyszewska
  pielęgniarka dyplomowana

Galeria zdjęć

Dowiedz się więcej o pracowni