Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rejestracja

(76) 831 32 41

Godziny rejestracji

od 08:00 do 14:00

Lokalizacja

ul. Kościuszki 15 a w Głogowie, segment D, wysoki parter

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

1. Świadczenia udzielane w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie nie jest wymagane. Wymagana jest zgoda obydwojga rodziców/opiekuna prawnego dziecka (w przedziale wiekowym dziecka 16-18 lat zgodę na leczenie wyraża również dziecko).

2. Wizyta odbywa się po uprzedniej rejestracji pacjenta (potrzebny pesel dziecka i dowód tożsamości rodzica).

3. Świadczenia udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.

4. Poradnia czynna jest trzy razy w tygodniu. Przyjmuje pacjentów poniżej 18 roku życia uzależnionych od substancji psychoaktywnych (np. alkohol, narkotyki, dopalacze, itd.) lub czynności (np.:  hazard, internet, telefon komórkowy, zakupy itd.).

5. Poradnia dysponuje specjalistami psychoterapii uzależnień prowadzących terapię CANDIS, kierowanej do osób uzależnionych od marihuany.

6. W strukturach poradni funkcjonuje grupa dla dzieci i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Grupa spotyka się w czwartki w godz. 17:00 – 19:00

Poradnia czynna:

poniedziałek od 07:00 do 14:35
wtorek od 08:00 do 19:35
czwartek od 09:00 do 14:35

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku:
telefoniczna pod nr (76) 831 32 41 – od 08:00 do 14:00 lub osobiście w Rejestracji (w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ul. Kościuszki 15 a, Segment D, I p.) – od 08:00 do 14:00.

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL i zdjęciem (pierwszorazowi pacjenci zgłaszają się do rejestracji w celu założenia historii choroby)
  oraz
 • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
 • zdjęcia i opisy badań szczególnie: TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

Zakres usług

Oferta Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży skierowana jest do:

 1. Osób używających substancji psychoaktywnych lub uzależnionych od czynności w tym:
 • alkoholu,
 • narkotyków,
 • hazardu,
 • oraz innych nawyków i popędów (w tym uzależnienie od komputera/sieci internetowej, pracoholizmu, zakupoholizmu, seksu/pornografii, ćwiczeń fizycznych, telefonu komórkowego, kompulsywnego objadania się),

2. Członków rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach z osobami, o jakich mowa w pkt a):

 • rodziców dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych lub czynności,
  w szczególności prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji, wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z kryzysem w rodzinie;
 • dzieci rodziców uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych i czynności,
  w szczególności :

– przeciwdziałanie rozwojowi syndromu DDA,

– realizowanie poszczególnych etapów wchodzenia w dorosłość poprzez edukację i wsparcie,

– wypracowywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania społecznego, szkół i innych placówek szkolno-wychowawczych zajmujących się problematyką prawidłowego rozwoju młodych osób.

Lekarze

 • lek. Marta Kuźmiak
  specjalista psychiatrii

Personel

 • mgr Marta Szeffer
  psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, nr certyfikatu SP/1338/2017
 • mgr Ewelina Far
  specjalista psychoterapii uzależnień, nr. certyfikatu SP/1310/2017
 • mgr Oksana Kucharevič-Klahs
  w trakcie certyfikacji
 • Renata Kłosowska
  instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny, nr. certyfikatu IP/1063/2015
 • mgr Magdalena Wolska
  psycholog

Dowiedz się więcej o pracowni