Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii


Dowolny wymiar godzin

Dowolna forma zatrudnienia

Data dodania: 20/03/2018


Zapewniamy:
  • Atrakcyjne warunki płacowe
  •  Dowolna forma zatrudnienia
  • Duże możliwości rozwoju zawodowego

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).