Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Ordynator Oddziału

lek. Zofia Dejlich-Waligóra
specjalista II-go stopnia z neonatologii specjalista II-go stopnia z pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa

Danuta Szczepańska

Lokalizacja

Budynek Główny, II piętro, segment B2


Kontakt

Dyżurka lekarska
(76) 837 31 41
Dyżurka pielęgniarska
(76) 837 31 63

Podstawowe informacje

Oddział Neonatologiczny spełnia wymogi I-szego stopnia opieki perinatologicznej nad noworodkiem.

Oddział wykonuje świadczenia medyczne w dziedzinie neonatologii i intensywnej terapii zgodnie  z zakresem zadań dla właściwego poziomu opieki:

 • profilaktyki zdrowotnej,
 • opieki zdrowotnej nad zdrowym noworodkiem,
 • promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej,
 • opieki zdrowotnej nad noworodkiem: zdrowym,  z ryzyka okołoporodowego, chorym ze stanem zagrożenia życia.

Funkcjonowanie Oddziału odbywa się w systemie „rooming-in” (obok łóżka mamy znajduje się specjalnie przygotowane łóżeczko dla noworodka). Oddział dysponuje 12 łóżeczkami, w tym 10 miejscami w systemie „rooming-in”.

Ponadto w oddziale wyodrębniono:

 • salę z dwoma stanowiskami intensywnego nadzoru,
 • salę przeznaczoną do fototerapii (3 stanowiska z inkubatorami i lampą do fototerapii),
 • salę obserwacyjną, gdzie przebywają noworodki, których matki nie mogą sprawować nad nimi opieki z powodów matczynych.

Oddział posiada dobre warunki lokalowe oraz sprzęt niezbędny dla sprawowania opieki medycznej nad noworodkiem:

 • nowoczesny NCPAP pozwalający leczyć przejściowe zaburzenia oddechowe,
 • respirator do wentylacji zastępczej,
 • kardiomonitor,
 • pompy infuzyjne do podawania leków,
 • pulsoxymetry,
 • bilirubinometr,
 • stanowiska do resuscytacji noworodków,
 • lampy do fototerapii,
 • sprzęt do przesiewowego badania słuchu ufundowany przez WOŚP,
 • inkubatory zakupione przez WOŚP oraz okoliczne gminy.

Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Patologii Noworodka i Intensywnej terapii noworodka Szpitala o III-stopniu referencyjności w Legnicy. Powyższy oddział zapewnia noworodkom leczonym na OIT oraz wymagającym rozszerzonej diagnostyki tzw.transport „na siebie” karetką N z lekarzem i pielęgniarką. Kareta N wyposażona jest w respirator i kardiomonitor.

 

Zakres usług

Zespół lekarsko-pielęgniarski Oddziału Neonatologicznego wykonuje następujące zadania:

 • noworodek pozostaje pod całodobową opieką lekarza i pielęgniarki,
 • lekarz uczestniczy w każdym porodzie, prowadzi wstępne badanie lekarskie w I-szych minutach życia,
 • przeprowadza diagnostykę i ewentualne leczenie noworodków, które można leczyć na I-szym stopniu,
 • kwalifikuje noworodka do przekazania na wyższy stopień opieki, wcześniej zabezpieczając funkcje życiowe noworodkowi,
 • w ciężkich stanach prowadzi zabiegi resuscytacyjno-reanimacyjne, zapobiegając niedotlenieniu noworodka.

Czynności profilaktyczne wykonywane w Oddziale  Neontologicznym:

 • promowanie naturalnego karmienia,
 • nauka podstawowych czynności pielęgnacyjnych (kąpiel noworodka,pielęgnacja kikuta pępowinowego),
 • realizacja programów przesiewowych: przesiewowe badanie słuchu (uczestniczymy w programie WOŚP), przesiewowe badania w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy,także w kierunku fenyloketonurii i mukowiscydozy oraz 22 chorób   metabolicznych, które w I-szym okresie życia nie dają objawów klinicznych,ale prowadzą do niekorzystnych zaburzeń w organizmie noworodka, przesiewowy pomiar pulsoxymetrii w kierunku wczesnego wykrywania wad wrodzonych serca,
 • prowadzenie szczepień ochronnych okresu noworodkowego,
 • leczenie żółtaczek fizjologicznych i monitorowanie żółtaczek patologicznych (zastosowanie lamp do fototerapii),
 • opieka nad noworodkiem z porodu fizjologicznego,
 • sprawowanie opieki nad noworodkiem porzuconym.

 

Ordynator Oddziału

 • lek. Zofia Dejlich-Waligóra
  specjalista II-go stopnia z neonatologii, specjalista II-go stopnia z pediatrii
  (76) 837 31 41

Lekarze oddziału

 • lek. Sylwia Hanaczewska
  specjalista neonatologii
 • lek. Lidia Hrytsak
  specjalista neonatologii
 • lek. Anna Kobus
  specjalista neonatologii
 • lek. Zygmunt Król
  specjalista pediatra
 • lek. Maria Nowakowska
  specjalista pediatra

Pielęgniarka Oddziałowa

 • Danuta Szczepańska
  (76) 837 3163

Galeria zdjęć

Dowiedz się więcej o Oddziale