Aktualności

Kolejne certyfikaty jakościowe dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego


W dniu 08.09.2018 roku Głogowski Szpital Powiatowy otrzymał dwa ważne certyfikaty:

  • pierwszy z nich to certyfikat zgodności działań z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
  • drugi zaś to certyfikat IQS MED – Bezpieczne leczenie.

Oba certyfikaty zapewniają, że podmiot leczniczy spełnia najwyższe europejskie standardy jakości i bezpieczeństwa w zakresie usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów oraz spełnia wymagania międzynarodowego programu IQS-Med. w zakresie bezpieczeństwa leczenia.
Zakres obu certyfikacji obejmował usługi medyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej profilaktyki i promocji zdrowia, pomocy doraźnej, lecznictwa ambulatoryjnego POZ i specjalistycznego, leczenia stacjonarnego zachowawczego i zapobiegawczego, rehabilitacji, medycyny pracy, opieki długoterminowej oraz sterylizacji.

Certyfikaty wręczył Prezes organizacji certyfikującej IQS ( International Quality Certification) – Pan Georg Jankowski.

Najważniejsze korzyści z certyfikacji w programie IQS MED, to gwarancja pozycji wśród najlepszych i najbardziej godnych zaufania dostawców usług medycznych na rynku europejskim, kreowanie wizerunku organizacji jako zdolnej do zapewnienia swoim klientom usług na wysokim poziomie europejskim oraz budowa przewagi nad konkurencją, a również zamieszczenie informacji o naszym szpitalu w popularnych wydawnictwach branżowych oraz czasopismach społeczno-kulturalnych, a także możliwość włączenia się do współpracy z siecią partnerską oraz do wymiany doświadczeń z innymi międzynarodowymi organizacjami w obszarze ochrony zdrowia.Galeria zdjęć