Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Lokalizacja

Główny Budynek Szpitala,parter, segment A1

Podstawowe informacje

Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że w okresie od kwietnia do grudnia 2018 r. realizować będzie program „Profilaktyka Chorób Tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa, którzy nie uczestniczyli w poprzedniej edycji programu (w 2017 r.), z wyjątkiem osób, u których zostały wykryte zmiany (guzki, torbiele) przy poprzedniej wizycie profilaktycznej.

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów oraz Fundację KGHM Polska Miedź.

 

Świadczenia w ramach programu, realizowane będą w Poradni Endokrynologicznej przez lekarza Marka Jurczyka, specjalistę endokrynologa. Każdy pacjent w ramach wizyty będzie miał wykonane:

 • badanie laboratoryjne (TSH i FT4) wraz z analizą wyników,
 • badanie USG tarczycy i jego ocenę,
 • konsultację specjalistyczną przez lekarza endokrynologa,
 • wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.

Rejestracja Pacjentów do programu odbywać się będzie osobiście przez Pacjenta w trybie „bez skierowania” w Centralnej Rejestracji – w holu szpitala, w terminach:

 • od 11 kwietnia 2018 r. – 114 miejsc na wizyty w miesiącach kwiecień i maj,
 • od 23 maja 2018 r. – 134 miejsca na wizyty w miesiącach czerwiec i lipiec,
 • rejestracja na wizyty w miesiącach kolejnych (252 miejsca) zostanie ogłoszona we wrześniu za pomocą mediów i na stronie www.szpital.glogow.pl

Pierwsze konsultacje specjalistyczne odbędą się w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu tożsamości, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta Głogowa.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:

 • skierowanie na badanie laboratoryjne,
 • termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.

UWAGA: pobranie krwi do badania wykonywane będzie wyłącznie w dniu rejestracji na wizytę

Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie w Gabinecie Poradni Endokrynologicznej, przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala) od godziny 8:00 w dniu rejestracji. Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo i odstawić suplementy diety i witaminy na, co najmniej, dwa dni przed terminem pobrania krwi.

Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

 

 

Poza bezpłatnym programem Poradnia realizuje świadczenia odpłatnie, bez skierowania. 

Termin wizyty ustala indywidualnie dr n. med. Marek Jurczyk pod nr tel. 601-81-20-19.

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL

oraz

 • dokumentację przebytych chorób (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych),
 • zdjęcia i opisy badań RTG, USG,TK oraz wyniki badań laboratoryjnych

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

Zakres usług

 • Konsultacje lekarza specjalisty endokrynologa.

Lekarz

 • dr n. med. Marek Jurczyk
  specjalista endokrynolog

Galeria zdjęć

Dowiedz się więcej o pracowni