Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Rejestracja

(76) 837 31 64

Godziny rejestracji

od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00

Lokalizacja

Główny Budynek Szpitala,
parter, segment D

Podstawowe informacje

Zasady udzielania świadczeń:

  1. Dla osób uprawnionych świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty.
  2. Świadczenia zdrowotne bezpłatne, dla osób uprawnionych, na podstawie skierowania udzielane są zgodnie z listą osób oczekujących na świadczenia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych wraz z późniejszymi zmianami. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim Pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czas oczekiwania na świadczenie można sprawdzić tutaj.
  3. Świadczenia w Pracowni Tomografii Komputerowej mogą być realizowane również ODPŁATNIE, zgodnie z aktualnym cennikiem.

Pracownia czynna:

poniedziałek – piątek od 08:00 do 14:00

rejestracjatk@szpital.glogow.pl

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od 08:00-14:00:

 • osobista (dla mieszkańców Głogowa) w Pracowni Tomografii Komputerowej,
 • telefoniczna (dla osób z poza Głogowa) pod nr (76) 837 31 64 – od 10:00 do 14:00

Pacjent, który zostanie wpisany na listę oczekujących na świadczenie ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę; do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących, termin kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia; w przypadku przesłania skierowania pocztą – liczy się data nadania listu. Więcej tutaj.

W dniu wizyty Pacjent musi przynieść:

 • dokument z numerem PESEL i zdjęciem

oraz

 • dokumentację przebytych chorób (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych),
 • zdjęcia i opisy badań RTG, USG,TK

w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

 

Zakres usług

Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych aparatów wielorzędowym aparatem TK. Dzięki zaawansowanej technologii możliwa jest szybka i dokładna diagnostyka schorzeń trudnych do oceny innymi metodami, począwszy od:

 • podstawowych badań: głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej,
 • po precyzyjne obrazowanie: struktur ucha wewnętrznego, zatok, oczodołów, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa,
 • oraz dokładnego diagnozowania zmian naczyniowych: mózgowych, klatki piersiowej, jamy brzusznej.

Komputerowa obróbka uzyskanych obrazów ogranicza czas badania do niezbędnego minimum, co wiąże się z krótką ekspozycją, a tym samym zmniejszoną dawką promieniowania oraz szybką diagnozą.

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 • lek. Łukasz Czerniawski
  specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Asystenci

 • dr n.m. Krzysztof Hnatyszyn
  specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • lek. Małgorzata Sierpowska
  specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • le. Irena Nowak
  specjalista radiodiagnostyki

Galeria zdjęć

Dowiedz się więcej o pracowni