Aktualności

PREZENTACJA ZMODERNIZOWANEGO ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ


11 stycznia 2024 r. miała miejsce uroczysta prezentacja zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. Tym samym zrealizowany został kolejny etap Programu Nowoczesny Szpital, którego celem jest modernizacja oddziałów i infrastruktury szpitalnej. Program finansowany jest głównie ze środków Gminy Miejskiej Głogów, przekazywanych w formie dotacji dla poszczególnych zadań.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej prowadzi diagnostykę oraz leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń, wad wrodzonych i nabytych, zapaleń, zakażeń, uszkodzeń i zmian pourazowych narządu ruchu. Jest jedynym tego typu oddziałem w części północnej silnie uprzemysłowionego regionu Zagłębia Miedziowego, gdzie dodatkowo krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne. W związku z tym, w obrębie działania głogowskiego szpitala, istnieje duże zapotrzebowanie na leczenie urazów, zabiegi ortopedyczne naprawcze oraz terapie w zakresie chorób przewlekłych, w tym zwyrodnieniowych. W 2023 roku w oddziale leczonych było 1.762 pacjentów i wykonano ponad 1.400 zabiegów, w tym 441 wysokospecjalistycznych dotyczących stawów biodrowych i kolanowych.

Po modernizacji oddział zajmuje całe lewe skrzydło na pierwszym piętrze o powierzchni 945 m2 i dysponuje 20 łóżkami.

Razem z modernizacją Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przebudowane zostały pomieszczenia w łączniku budynku głównego, gdzie teraz zlokalizowana będzie nowa pracownia endoskopii.  Rocznie w pracowni endoskopii w Głogowskim Szpitalu Powiatowym, wykonywanych jest około 1.000 zabiegów kolonoskopii oraz ponad 1.700 zabiegów gastroskopii.

– Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej stanowi ważny odcinek medycznej działalności głogowskiego szpitala. Od kilku lat sukcesywnie zwiększamy wachlarz świadczonych usług wychodząc daleko poza zakres standardowo przypisany do poziomu szpitala powiatowego. Na stałe do oferty medycznej oddziału wpisane zostały wysokospecjalistyczne zabiegi na stawach – tylko w ubiegłym roku wykonano 140 zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz 125 stawu kolanowego, a także 165 artroskopii. Biorąc pod uwagę zakres i poziom zaawansowania wykonywanych zabiegów, zrealizowanie tej inwestycji było szczególnie ważne – powiedział Edward Schmidt – Prezes Zarządu Głogowskiego Szpitala.

Po modernizacji do dyspozycji pacjentów oddane zostaną nowocześnie wyposażone sale chorych wraz z węzłami sanitarnym – jeden węzeł na dwie sale. Zgodnie z przyjętymi standardami wyposażenia, przy każdym łóżku zainstalowane zostały specjalne panele z przyłączami gazów medycznych, systemem przywoławczym czy też indywidualnym oświetleniem. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne spełniają wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Gruntowną zmianę przeszły również pomieszczenia wykorzystywane przez personel medyczny. W przeprojektowanych gabinetach zabiegowych oraz pracowniach zainstalowany został nowoczesny sprzęt medyczny, a dyżurki lekarskie i pielęgniarskie mają nowe wyposażenie. Na oddziale zainstalowano spójny i czytelny system informacyjny oraz ocieplające dodatki w postaci zdjęć przyrodniczych.

– Cieszymy się, że wykonaliśmy kolejny ważny krok na drodze transformacji oraz unowocześnienia Głogowskiego Szpitala Powiatowego. Dzięki temu możemy zaprezentować oddział wyposażony w wysokiej jakości sprzęt medyczny, oferujący ponadprzeciętne warunki hospitalizacji dla pacjentów oraz pracy dla personelu medycznego, a wszystko zrealizowane w oparciu o wypracowane oraz sprawdzone przez nas standardy i rozwiązania. Jedną z nowości na oddziale są dwie sale trzyłóżkowe ze specjalistyczną aparaturą do monitorowania stanu chorego, przeznaczone dla pacjentów będących bezpośrednio po specjalistycznych zabiegach operacyjnych – powiedział Marek Bestrzyński – Wiceprezes Zarządu Spółki.

Całe zadanie inwestycyjne realizowane było w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku. Koszty wykonanych prac budowlanych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia wyniosły około 7,8 mln zł.  Gmina Miejska Głogów przekazała dotację w wysokości 6,2 mln zł, a 1,25 mln zł szpital pozyskał, w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach funduszu dostępności.

Przeniesienie pacjentów do nowego oddziału planowane jest w drugiej połowie stycznia.Galeria zdjęć