Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA CHORÓB GRUCZOŁU KROKOWEGO DLA MĘŻCZYZN, MIESZKAŃCÓW GMINY JERZMANOWA, KTÓRZY UKOŃCZYLI 40 LAT


Program finansowany przez Gminę Jerzmanowa skierowany do mężczyzn, mieszkańców Gminy Jerzmanowa, którzy ukończyli 40 lat.

I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że od 10 kwietnia 2024 r. realizowany jest program „Profilaktyka chorób gruczołu krokowego dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa”.
 • W ramach programu każdy Pacjent będzie miał wykonane badania PSA oraz TRUS (transrektalne USG gruczołu krokowego) wraz z konsultacją lekarza specjalisty urologa  lek. Stanisława Czeszaka. Pacjent otrzyma również zalecenia do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Świadczenia, w ramach programu, realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Urologicznej, w budynku głównym szpitala.
 • Łącznie w ramach programu przyjętych zostanie 50 osób.

II

 • Rejestracja do programu odbywa się w trybie „bez skierowania”, od 10 kwietnia 2024 r., w godzinach od 8 do 14, do wyczerpania miejsc, pod numerem telefonu: 665 710 770 lub osobiście w Centralnej Rejestracji.
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma:
  • termin z wyznaczoną datą i godziną pobrania krwi do badań,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.
 • Pobrania krwi do badania odbywać się będą w dniu 13 czerwca 2024 roku.
 • Przed badaniem Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz podpisania oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy Jerzmanowa.

III

 • Konsultacje specjalistyczne w Poradni Urologicznej odbywać się będą 20 czerwca 2024 roku.