Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA CHORÓB PŁUC DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JERZMANOWA, W WIEKU 35-65 LAT


Program finansowany przez Gminę Jerzmanowa skierowany  do mieszkańców Gminy Jerzmanowa, w wieku 35-65 lat.

  I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 10 kwietnia 2024 roku realizowany jest program „Profilaktyka chorób płuc wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa”.
 • Programem objęci są mieszkańcy Gminy Jerzmanowa, w wieku od 35 do 65 lat.
 • W ramach programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie TK niskodawkowe klatki piersiowej wraz z opisem badania wykonanym przez lekarza specjalistę radiologa oraz konsultację wykonaną przez lekarza specjalistę pulmonologa.
 • W przypadku wykrycia podejrzanych zmian, Pacjent uzyska zalecenia do dalszego postępowania.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym,  w Poradni Pulmonologicznej zlokalizowanej na I piętrze, w budynku głównym szpitala.

II

 • Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się telefonicznie pod numerem telefonu  665 710 770 oraz osobiście w Centralnej Rejestracji, w budynku głównym szpitala od dnia 10.04.2024 roku do wyczerpania miejsc.
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma skierowanie i informacje o terminie badania TK oraz terminie konsultacji.
 • Przy rejestracji Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego.
 • Łącznie na konsultacje umówionych zostanie 50 osób.

III

 • Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Pulmonologicznej w maju i czerwcu 2024 r.
 • Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

Z programu wyłączone są kobiety w ciąży, u których niewskazane jest narażenie na promieniowanie występujące podczas badania TK.