Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY DLA PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW GMINY JERZMANOWA


Program finansowany przez Gminę Jerzmanowa, skierowany do pełnoletnich mieszkańców Gminy Jerzmanowa.

I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że od 10 kwietnia 2024 roku realizowany jest program „Profilaktyka chorób tarczycy dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa”.
 • W ramach programu każdy Pacjent będzie miał wykonane badania: TSH, FT4, USG tarczycy wraz z konsultacją lekarza specjalisty endokrynologa lek. Marka Jurczyka. Pacjent otrzyma również zalecenia do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Endokrynologicznej, na parterze, w budynku głównym szpitala.
 • Łącznie w ramach programu przyjętych zostanie 50 osób.

II

 • Rejestracja do programu odbywa się w trybie „bez skierowania”, od 10 kwietnia 2024 roku, w godzinach od 8 do 14, do wyczerpania miejsc, pod numerem telefonu: 665 710 770 lub osobiście w Centralnej Rejestracji.
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma:
  • termin z wyznaczoną datą i godziną pobrania krwi do badań,
  • termin z wyznaczoną datą i godziną wizyty specjalistycznej.
 • Pobrania krwi do badania odbywać się będą 18 kwietnia 2024 roku.
 • Przed badaniem Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego oraz podpisania oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy Jerzmanowa.

III

 • Konsultacje specjalistyczne w Poradni Endokrynologicznej odbywać się będą 24 i 26 kwietnia 2024 roku.