Programy lekowe

Program Leczenia Substytucyjnego


ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ:

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są BEZPŁATNIE i finansowane w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do leczenia odwykowego przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone.
2. Do programu kwalifikowane są osoby uzależnione od opioidów – kwalifikacji dokonuje kierownik programu w porozumieniu z terapeutą uzależnień.
3. Program prowadzi leczenie substytucyjne metadonem.
4. Lek wydawany jest bezpłatnie.
5. Pacjenci mają obowiązek brać udział w terapii grupowej (minimum 2 godziny tygodniowo).
6. Pracownicy mają prawo do wykonywania testów badających zachowanie abstynencji od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu.
7. Program jest oparty na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego Dz. U. 2013 poz. 368.
8. Pacjenci odbierają metadon osobiście w punkcie wydawania leku.

GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW:

poniedziałek od 09:00 do 10:00
wtorek od 13:35 do 16:35
środa od 09:00 do 10:00
czwartek od 09:00 do 10:00
piątek od 09:00 do 11:00
sobota od 09:00 do 11:00
niedziela od 09:00 do 11:00

 

REJESTRACJA od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 14:00

 • telefonicznie pod nr (76) 831 32 41,
 • lub osobiście w Rejestracji (przy Poradni Leczenia Uzależnień, ul. Kościuszki 15 a w Głogowie, segment D, wysoki parter).

W DNIU WIZYTY PACJENT MUSI PRZYNIEŚĆ

 • dokument z numerem PESEL i zdjęciem (pierwszorazowi pacjenci zgłaszają się do rejestracji w celu założenia historii choroby)
  oraz
 • dokumentację z leczenia w innych ośrodkach (wypisy ze szpitali, karty z konsultacji specjalistycznych, ksero historii choroby z innej poradni, opisy badań psychologicznych),
 • zdjęcia i opisy badań szczególnie: TK głowy, rezonans magnetyczny głowy, zapisy EEG oraz wyniki badań laboratoryjnych
  w przypadku, gdy taką dokumentację posiada.

ZAKRES USŁUG

Pacjent jest kwalifikowany przez kierownika programu do leczenia, jeżeli spełnia on łącznie następujące warunki:

 •  jest uzależniony od opioidów co najmniej od 3 lat,
 •  ukończył 18 lat,
 • próby leczenia konwencjonalnymi metodami okazały się nieskuteczne,
 • zobowiąże się do zachowania abstynencji od środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
 •  wyrazi pisemną zgodę na podjęcie leczenia w ramach programu.

TERAPIA GRUPOWA odbywa się we wtorek od 14:35 do 16:35

Grupę prowadzi Marta Szeffer –psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

PERSONEL

Kierownik lek. Marta Kuźmiak – specjalista psychiatrii,
Renata Kłosowska – instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny, nr. certyfikatu IP/1063/2015,
Bożena Przybyszewska – pielęgniarka.

 Galeria zdjęć