Aktualności, Programy profilaktyczne

PROGRAM PRZESIEWOWY W KIERUNKU RAKA PROSTATY REALIZOWANY W PORADNI UROLOGICZNEJ W 2023 ROKU


PROGRAM FINSANSOWANY PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE ORAZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 9 października 2023 r. realizowany będzie program przesiewowy w kierunku raka prostaty.
 • Programem objęci są mieszkańcy Powiatu Głogowskiego, którzy ukończyli 50 rok życia.
 • W ramach programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne krwi (PSA) oraz badanie TRUS (transrektalne USG gruczołu krokowego) wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza urologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Badanie TRUS pozwala na precyzyjną ocenę gruczołu krokowego i jego sąsiedztwa oraz umożliwia diagnostykę chorób prostaty, m. in. łagodnego przerostu stercza oraz nowotworów gruczołu krokowego.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Poradni Urologicznej, w budynku głównym szpitala.

II

 • Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji, w budynku głównym szpitala oraz pod numerami telefonów (76) 837 31 89, (76) 837 33 48, (76) 837 33 48.
 • Rejestracja rozpocznie się w dniu 9 października 2023 r. Łącznie na konsultacje specjalistyczne zapisanych zostanie 420 osób.
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań oraz terminie konsultacji.
 • Przed badaniem krwi należy unikać współżycia i wysiłku (np. jazdy na rowerze) przez co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą badania.
 • Na konsultację lekarską i badanie TRUS należy zgłosić się z pełnym pęcherzem moczowym.
 • Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego i potwierdzenia zameldowania na terenie powiatu.
 • Pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w gabinecie numer 7 przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku głównym szpitala), w wyznaczonym dniu, Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo.

III

 • Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Urologicznej (I piętro w budynku głównym szpitala, obok laboratorium)
 • Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.
 • Informacje na temat programu udzielane będą pod numerami telefonów do rejestracji.