Aktualności, Programy profilaktyczne

WCZESNA DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA CHORÓB PŁUC NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW ORAZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

  I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 20 października 2023 r. realizowany będzie program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, w wieku od 40 do 65 lat.
 • W ramach programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie TK niskodawkowe klatki piersiowej wraz z opisem badania wykonanym przez lekarza specjalistę radiologa oraz konsultację wykonaną przez lekarza specjalistę pulmonologa.
 • W przypadku wykrycia podejrzanych zmian, Pacjent uzyska zalecenia do dalszego postępowania.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym, w Poradni Pulmonologicznej zlokalizowanej na I piętrze, w budynku głównym szpitala.

II

 • Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji, w budynku głównym szpitala, w określone dni i godziny.
 • Rejestracja na wizyty rozpocznie się w dniu 20.10.2023 r. / w godzinach od 8:00 do 14:00 / osobiście w Centralnej Rejestracji lub pod numerami telefonów: 76 837 31 89, 76 837 33 84, 76 837 33 48.
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma skierowanie i informacje o terminie badania TK oraz terminie konsultacji.
 • Przy rejestracji Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.
 • Łącznie na konsultacje umówionych zostanie 131 osób.

 III

 • Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Pulmonologicznej.
 • Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.

IV 

 • Z programu wyłączone są kobiety w ciąży, u których niewskazane jest narażenie na promieniowanie występujące podczas badania TK.