Aktualności, Programy lekowe, Programy profilaktyczne

WCZESNA DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA CHORÓB NEREK NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW ORAZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

 I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.  informuje, że od 28 września 2023 r. realizowany jest program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, którzy ukończyli 35 rok życia.
 • W ramach programu, Pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne krwi i moczu oraz badanie USG nerek wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza specjalisty nefrologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian.
 • Świadczenia w ramach programu realizowane są w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. o.o., w Poradni Nefrologicznej (I piętro, budynek szpitala). Programem objętych zostanie łącznie 242 pacjentów.

II

 • Rejestracja Pacjentów do programu, odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji, w głównym budynku szpitala, w określone dni i godziny, osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów 76 837 31 89, 76 837 33 48, 76 837 33 84.
 • Rejestracja na wizyty w grudniu 2023 r. rozpocznie się w dniu 23.10.2023 r., w godzinach od 8 do 14. Łącznie na konsultacje w grudniu 2023 r. umówione zostaną 84 osoby.
 • Przy rejestracji Pacjent otrzyma informacje o terminie pobrania materiału do badań oraz terminie konsultacji.
 • Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.
 • Prosimy Pacjentów o zgłaszanie się – w dniu wyznaczonym – na pobranie materiału do badania (należy również dostarczyć próbkę moczu).
 • Pobranie materiału do badań laboratoryjnych odbywać się będzie w gabinecie numer 7 przy ul. Kościuszki 15 (parter w budynku szpitala), w wyznaczonym dniu.  Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo.

III

 • Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Nefrologicznej.
 • Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją o przebiegu konsultacji.