Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. logo Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Wykaz wszystkich komórek organizacyjnych i telefonów


(76) 8373 XXX

Aby skontaktować się z wybranym numerem, zamiast znaków XXX podaj końcową liczbę z poniższej bazy.


 • Kierownik SOR
  (76) 8373364
 • Koordynator
  (76) 8373129
 • Dyżurka lekarska
  (76) 8373383
 • Przyjęcia i kwalifikacja pacjentów
  (76) 8373368
 • Izba Przyjęć
  (76) 8373361
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  (76) 8373117
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
  (76) 8373142
 • Odcinek Chirurgii Dziecięcej
  (76) 8373117
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  (76) 8373344
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
  (76) 8373178
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
  (76) 8373319
 • Oddział Neurologiczny i Leczenia Udarów Mózgu
  (76) 8373391
 • Oddział Pediatryczny
  (76) 8373178
 • Rejestracja ogólna
  (76) 8373384
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
  609 313 863
 • (76) 8373183
 • Rzecznik Prasowy
  695 722 228
 • Kierownik Biura Zarządu
  (76) 8373247
 • Sekretariat Zarządu Spółki
  (76) 8373216
 • Fax Biura Zarządu
  (76) 8373377
 • Kancelaria Spółki
  (76) 8373237
 • Składnica akt
  (76) 8373237
 • Naczelna Pielęgniarka
  (76) 8373124
 • Główny Księgowy
  (76) 8373387
 • Kasa
  (76) 8373335
 • Kierownik Działu Zarządzania Jakością
  (76) 8373125
 • Kierownik Działu Kadr i Płac
  (76) 8373329
 • Dział Kadr i Płac
  (76) 8373242
 • Kierownik Działu Polityki Zdrowotnej
  (76) 8373137
 • Sekcja Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych
  (76) 8373222
 • Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej
  (76) 8373244
 • Centralna Rejestracja
  (76) 8373384
 • Fax Działu Polityki Zdrowotnej
  76 832 200 56
 • Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów
  (76) 8373248
 • Sekcja Zamówień Publicznych
  (76) 8373248
 • Sekcja Umów
  (76) 8373248
 • Fax Działu Zamówień Publicznych i Umów
  (76) 8373248
 • Sekcja Księgowości i Sprawozdawczości Finasowej
  (76) 8373272, 215
 • Sekcja Kosztów i Analiz
  (76) 8373214
 • Sekcja Księgowości Majątkowej i Materiałowej
  (76) 8373335, 263
 • Radca Prawny
  (76) 8373274
 • Kierownik Działu IT
  (76) 8373182
 • Dział IT
  (76) 8373330
 • Kierownik Działu Obsługi Technicznej
  (76) 8373134
 • Sekcja Techniczna
  (76) 8373262
 • Sekcja Obsługi
  (76) 8373262
 • Kierownik Kuchni Szpitalnej
  (76) 8373218
 • Bar "Zozik"
  (76) 8373147
 • Inspektor ds. P/Poż.
  (76) 8373
 • Specjalista ds. BHP
  (76) 8373280
 • Specjalista ds. Epidemiologii
  (76) 8373239
 • Ordynator
  (76) 8373326
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373309
 • Dyżurka lekarska
  (76) 8373185
 • Dyżurka anestezjologiczna
  (76) 8373150
 • Dyżurka pielęgniarska
  (76) 8373154
 • Sekretariat - wypisy
  (76) 8373117
 • Ordynator
  (76) 8373
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373388
 • Dyżurka lekarska
  (76) 8373392
 • Dyżurka pielęgniarska
  (76) 8373152
 • Sekretariat - wypisy
  (76) 8373391
 • Ordynator
  (76) 8373131
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373160
 • Dyżurka lekarska
  (76) 8373130
 • Dyżurka pielęgniarska, odc. męski
  (76) 8373179
 • Dyżurka pielęgniarska, odc. żeński
  (76) 8373159
 • Sekretariat - wypisy
  (76) 8373178
 • Ordynator
  (76) 8373336
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373187
 • Dyżurka lekarska
  (76) 8373119
 • Dyżurka lekarska odc.dziecięcy
  (76) 8373115
 • Dyżurka pielęgniarska
  (76) 8373158
 • Dyżurka pielęgniarska, odc. dziecięcy
  (76) 8373176
 • Sekretariat - wypisy
  (76) 8373142
 • Sekretariat - wypisy odcinka chirurgii dziecięcej
  (76) 8373117
 • Ordynator Oddziału
  (76) 8373170
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373138
 • Dyżurka lekarska
  (76) 8373327
 • Dyżurka pielęgniarska
  (76) 8373171
 • Sekretariat- wypisy
  (76) 8373344
 • Ordynator Oddziału
  (76) 8373114
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373374
 • Dyżurka położnych, odc. położniczy
  (76) 8373157
 • Sala porodowa
  (76) 8373177
 • Dyżurka położnych, odc. ginekologiczny
  (76) 8373122
 • Dyżurka lekarska
  (76) 8373123
 • Sekretariat - wypisy
  (76) 8373319
 • Ordynator Oddziału
  (76) 8373141
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373191
 • Dyżurka lekarska
  (76) 8373162
 • Dyżurka pielęgniarska
  (76) 8373163
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373302
 • Dyżurka pielęgniarska
  (76) 8373305
 • Ordynator Oddziału
  (76) 8373346
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373116
 • Dyżurka lekarska
  (76) 8373139
 • Dyżurka pielęgniarska
  (76) 8373140
 • Sekretariat - wypisy
  (76) 8373178
 • Kierownik Bloku Operacyjnego
  (76) 8373354
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373359
 • Kierownik Centrum Opieki Długoterminowej
  (76) 8373250
 • Pielegniarka Oddziałowa
  (76) 8373320
 • Dyżurka pielęgniarek I pietro
  (76) 8373251
 • Gabinet zabiegowy I piętro
  (76) 8373252
 • Opiekunki I piętro
  (76) 8373253
 • Dyżurka pielęgniarek III piętro
  (76) 8373254
 • Opiekunki III piętro
  (76) 8373255
 • Opiekunki II piętro
  (76) 8373256
 • Pielęgniarka Oddziałowa
  (76) 8373258
 • Psycholog
  (76) 8373259
 • Kierownik
  (76) 8373182
 • Pracownia CITO
  (76) 8373192
 • Hematologia
  (76) 8373175
 • Rejestracja
  (76) 8373161
 • Gabinet lekarski
  (76) 8373145
 • USG brzucha
  (76) 8373143
 • Kierownik Centrum Rehablilitacji
  (76) 8373295
 • Rejestracja
  768320300
 • Rejestracja
  (76) 8373290
 • Gabinet lekarski
  (76) 8373292
 • Psycholog szpitalny
  (76) 8373312
 • Pracownia TK (Tomografii Komputerowej)
  (76) 8373161
 • Pracownia RTG (Rentgenodiagnostyki)
  (76) 8373161
 • Pracownia USG (Ultrasonografii)
  (76) 8373161
 • Pracownia Mammografii
  (76) 8373161
 • Pracownia Densytometrii
  (76) 8373161
 • Pracownia EKG i EEG (Elektrokardiografii i Elektroencefalografii)
  (76) 8373169
 • Rejestracja
  76 832 03 01
 • Gabinet lekarski
  (76) 8373201
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
  (76) 8373308
 • Poradnia Rehabilitacyjna
  (76) 8373
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
  (76) 8373304
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
  (76) 8373382
 • Poradnia Osteoporozy
  (76) 8373
 • Poradnia Leczenia Bólu
  (76) 8373186
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  (76) 8373328
 • Poradnia Medycyny Pracy
  (76) 8373
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
  (76) 8373
 • Poradnia Diabetologiczna
  (76) 8373
 • Poradnia Urologiczna
  (76) 8373
 • Poradnia Kardiologiczna
  (76) 8373131
 • Poradnia Neurologiczna
  (76) 8373358
 • Poradnia Anestezjologiczna
  (76) 8373186
 • Poradnia Neurochirurgiczna
  (76) 8373
 • Poradnia Pulmonologiczna
  (76) 8373
 • Poradnia Onkologiczna
  (76) 8373
 • Poradnia Chorób Metabolicznych
  (76) 8373
 • Poradnia Neonatologiczna
  (76) 8373
 • Poradnia Endokrynologiczna
  (76) 8373
 • Poradnia Wad Postawy
  (76) 8373
 • Rejestracja
  76 831 32 41
 • Rejestracja
  (76) 8373323
 • Kierownik
  (76) 8373312
 • Pracownia
  (76) 8373307
 • Apteka szpitalna
  (76) 8373132