Aktualności, Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW


PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW ORAZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW MIASTA GŁOGOWA

I

 • Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że od 5 października 2023 r. realizowany będzie Program „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.
 • Programem objęci są mieszkańcy miasta Głogowa, w następujących grupach wiekowych:
  • kobiety w wieku 45- 75 lat,
  • mężczyźni w wieku 65-75 lat.
 • W ramach programu każdy Pacjent będzie miał wykonane badanie densytometryczne na aparacie stacjonarnym firmy GE Medical.
 • Badanie gęstości kości wykonywane jest na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego (kobiety w wieku 45-50 lat) lub obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (kobiety w wieku 50-75 lat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat).
 • Świadczenia w ramach programu realizowane będą w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o., w Centrum Diagnostyki Obrazowej, na I piętrze, w budynku głównym szpitala.

II

 • Rejestracja do programu odbywać się w trybie „bez skierowania”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 pod numerem telefonu 76 837 31 61 lub osobiście w rejestracji przy Centrum Diagnostyki Obrazowej na I piętrze, w budynku głównym szpitala.
 • Badania densytometryczne wykonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.
 • Przed badaniem Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, wydanego przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta.
 • Dodatkowo Pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione jest „powyżej 10%” otrzymają skierowanie na jednorazową konsultację w Poradni Osteoporozy.

III

 • Konsultacje specjalistyczne w Poradni Osteoporozy dla Pacjentów zakwalifikowanych odbywać się będą w wyznaczonych dniach, zgodnie harmonogramem ustalanym na bieżąco z lekarzem.
 • Rejestracja do Poradni Osteoporozy odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • od 8 do 14 pod numerem telefonu 76 837 33 84,
  • lub osobiście w centralnej rejestracji na parterze, w budynku głównym szpitala.
 • Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy jest skierowanie wydane w ramach projektu „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY, link do ogłoszenia