Aktualności, Programy profilaktyczne

Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów


Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. informuje, że w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku realizować będzie program „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Głogowa.

Program finansowany jest przez Gminę Miejską Głogów

Świadczenia w ramach programu, realizowane będą w Diagnostyce Obrazowej (Pracownia Densytometryczna) funkcjonującej w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.

Każdy Pacjent w ramach projektu:

1. będzie miał wykonane badanie densytometryczne na aparacie stacjonarnym firmy GE Medical:
a) kobiety w wieku 45-50 lat – badanie gęstości kości na podstawie obrazu kręgosłupa lędźwiowego,
b) kobiety w wieku 50-75 lat oraz mężczyźni w wieku 65-75 lat – badanie na podstawie obrazu szyjki kości udowej wraz z oceną ryzyka wystąpienia osteoporozy metodą FRAX (oceną prawdopodobieństwa wystąpienia złamania w ciągu 10 lat).
2. otrzyma ulotki informacyjne dotyczące profilaktyki osteoporozy.

Rejestracja pacjentów do programu odbywać się będzie osobiście przez Pacjenta w trybie „bez skierowania” w Rejestracji Diagnostyki Obrazowej (I piętro w budynku głównym szpitala)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 14:30.

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem tożsamości, potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta Głogowa.

Pierwsze badania densytometryczne odbędą się w dniu 2 kwietnia 2019 r

Badania densytometryczne wykonywane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Dodatkowo Pacjenci, u których prawdopodobieństwo złamania ocenione zostanie z prawdopodobieństwem powyżej 10% – otrzymają skierowane na jednorazową konsultację do Poradni Osteoporozy.

Konsultacje specjalistyczne w Poradni Osteoporozy dla Pacjentów zakwalifikowanych odbywać się będą w wyznaczone dni, jeden dzień w tygodniu, zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco z lekarzem. Rejestracja Pacjentów do Poradni Osteoporozy odbywać się będzie w Centralnej Rejestracji w budynku głównym szpitala od poniedziałku do piątku w godz.
od 08:00 do 14:30. Poradnia Osteoporozy mieści się na parterze w budynku głównym szpitala.

Podstawą przyjęcia do Poradni Osteoporozy będzie skierowanie wydane w ramach projektu „Profilaktyka Osteoporozy na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.